HNP - Thành cổ Sơn Tây, một trong “Tứ trấn thành” bảo vệ kinh thành Thăng Long xưa, là tòa thành đá ong duy nhất ở Việt Nam được xây dựng vào năm 1822 triều vua Minh Mạng. Theo UBND Thị xã Sơn Tây, trải qua 200 năm, đến nay, Thành cổ vẫn được bảo tồn và lưu giữ nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quân sự, khoa học… của một di tích quốc gia đặc biệt.  

Xem chi tiết...

HNP - Đình Giẽ Hạ thuộc xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, là công trình kiến trúc nghệ thuật có quy mô tương đối lớn. Tương truyền khi hưng công xây dựng đình vào thời Lê, năm Chính Hòa thứ 7 (1686), cụ Đặng Đình Tướng là người Thượng Đức Hạ làm quan đã mua gỗ để cúng tiến vật liệu xây dựng cho làng. Sau đó, nhân dân đứng ra xây dựng ngôi đình năm gian hiện còn tồn tại đến nay.

Xem chi tiết...

HNP - Đình, đền Phúc Thụy thuộc xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đình, đền Phúc Thụy gọi theo địa danh của làng, còn có tên nôm là đình làng Chảy. Ngôi đình tọa lạc trên ngôi đất cao giữa hai thôn Phúc Lâm và Thượng Thụy cũ. Tương truyền đình Phúc Thụy được khởi công xây dựng vào thời nhà Lê và được trùng tu vào thời nhà Nguyễn.

Xem chi tiết...

HNP - Đình Tri Chỉ, thuộc xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Từ khi hình thành đến nay, công trình kiến trúc này vẫn là một thiết chế văn hóa hội tụ, kết tinh và tỏa sáng tinh hoa vật chất và tinh thần của mỗi cộng đồng dân cư, cần được gìn giữ và bảo tồn...

Xem chi tiết...

Đình Gia Thụy (16:30 31/07/2020)
HNP - Đình Gia Thụy, tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, có từ xa xưa thờ Thành hoàng: 4 anh em tướng của An Dương Vương. Đình được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1991.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem