HNP - Ngày 13/8, Sở Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 6861/SGTVT-ATGT về triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường học.

Xem chi tiết...

HNP - Hiện nay, việc nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng hệ thống nhà chờ xe buýt trên địa bàn các huyện ngoại thành và thị xã Sơn Tây để thu hút người dân tham gia, sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của hành khách chờ xe buýt là hết sức cần thiết.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/8, Ban ATGT Thành phố ban hành Công văn số 81/BATGT-VP về triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo trật tự ATGT đường sắt.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/8, Sở Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 6623/SGTVT-QLVT về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/8, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 6571/SGTVT-QLKCHTGT về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem