slogan
Thành lập Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy

HNP - Ngày 14/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1778-QĐ/TU về thành lập các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy.

Sớm hoàn thiện dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật thủy lợi

HNP - Chiều 24/3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sửa đổi, Luật Thủy lợi. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX sau đăng ký thành lập

HNP - Ngày 23/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập Ban tổ chức "Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" lần thứ XIII năm 2017

HNP - Ngày 23/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND về thành lập Ban tổ chức "Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" lần thứ XIII năm 2017 trong thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Hà Nội.

Số: 1894/QĐ-UBND

Về việc khen thưởng thành tích trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn Thành phố.

Số: 1867/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban tổ chức "Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng toàn quốc" lần thứ XIII năm 2017 trong thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Hà Nội.


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 274
  • Tổng lượng truy cập: 178.710.656