slogan
Tiếp tục thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017”

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 818-TB/TU về kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 03/3/2017 của Ban Chỉ đạo 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố.

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án chống sạt lở bờ hữu sông Hồng ở huyện Thường Tín

HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 328/HĐND-KTNS cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng khu vực cuối kè An Cảnh, huyện Thường Tín.

Điều chỉnh phân công công tác đối với công chức nguồn

HNP - Ngày 20/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4759/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân công công tác đối với công chức nguồn về làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.

Số: 4755/QĐ-UBND

Về việc thành lập Cụm công nghiệp Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Số: 4757/QĐ-UBND

Về việc thành lập Cụm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.


Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 351
  • Tổng lượng truy cập: 190.889.538