slogan
Triển khai kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội

HNP - Việc rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội cần được tiến hành tổng thể, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện phải hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các đơn vị được lựa chọn kiểm tra, rà soát phải báo cáo đầy đủ, trung thực theo kế hoạch đã đề ra - Đó là yêu cầu trong Kế hoạch số 16-KH/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành, triển khai kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU về thực hiện Chương trình 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” và thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW.

HĐND TP Hà Nội chính thức vận hành hệ thống nhắn tin điều hành nội bộ

HNP - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của HĐND TP, từng bước thực hiện nền hành chính điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, hoạt động của HĐND TP, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng của HĐND theo phương châm “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, HĐND TP vừa thông báo chính thức vận hành hệ thống nhắn tin điều hành nội bộ.

Chấp thuận xử lý cấp bách sạt lở kênh xả trạm bơm Cộng Hòa

HNP - Trong nội dung Công văn số 4271/UBND-KT ban hành ngày 21/7, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về xử lý sạt lở kênh xả trạm bơm Cộng Hòa, huyện Quốc Oai.

Triển khai Chương trình số 07-CTr/TU về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí

HNP - Ngày 21/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020".

Số: 141/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020".

Số: 3979/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Số: 3976/QĐ-UBND

Về việc tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".


Bản đồ Thành phố

Thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 301
  • Tổng lượng truy cập: 154.600.568

BÌNH CHỌN