HNP - HĐND TP Hà Nội vừa có Thông báo số 28/TB-HĐND về nguyên tắc, định hướng điều chỉnh dự toán năm 2017; nguyên tắc, định hướng phân bổ ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong Công văn số 495/HĐND-KTNS, ban hành ngày 22/9, HĐND TP Hà Nội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp mặt đê sông Nhuệ (từ bờ hữu cầu Đồng Quan đến cầu Tân Dân và bờ tả, từ cầu Tân Dân đến cầu Cống Thần) thuộc huyện Phú Xuyên.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 20/9, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Luang Prabang (Lào) do đồng chí Viện trưởng Bounleum Manivong dẫn đầu.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/9, HĐND Thành phố ban hành Kế hoạch số 25/KH-HĐND về kế hoạch giám sát tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch thoát nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Từ ngày 20/9 đến ngày 04/10/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV theo đơn vị hành chính. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trân trọng thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để cử tri Thủ đô biết và tham dự.

Xem chi tiết...

HNP - Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành 49 nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống, HĐND thành phố thường xuyên giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai để các nghị quyết phát huy hiệu quả, đi vào thực tiễn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định của mình.

Xem chi tiết...

HNP - Còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy định pháp luật về thu gom và xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, cần có phương án kịp thời để đảm bảo môi trường - đó là đánh giá sau đợt giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND TP Hà Nội khóa XV tiến hành Phiên giải trình về việc thu gom xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành Hà Nội, trong sáng ngày thứ Ba - 12/9/2017.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 8/9, đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện quy định pháp luật về thu gom và xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Đề án số 04-ĐA/TU ngày 19/10/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu quả, hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2016” đã được HĐND các cấp thành phố Hà Nội đón nhận, triển khai, giải tỏa được “nút thắt” trong hoạt động của HĐND các cấp trước thời điểm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đề án đã thúc đẩy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, bố trí thêm đại biểu chuyên trách, cán bộ văn phòng giúp việc và các điều kiện cần thiết khác… giúp hoạt động HĐND từ thành phố đến cơ sở hiệu quả hơn.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem