HNP - Ngày 14/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2017).

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1064-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý III/2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 927-TB/TU truyền đạt kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 918-TB/TU truyền đạt kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 1040-CT/BTGTU gửi Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy; các cơ quan báo, đài Thành phố về việc tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017.

Xem chi tiết...

HNP – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản số 1036-CV/BTGTU về việc tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 930-TB/TU truyền đạt kết luận Hội nghị gặp mặt đại biểu doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu Thủ đô năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 57-KH/TU sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Đề án số 05-ĐA/TU về tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017).

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 913-TB/TU về kết luận phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo TP thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2017 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem