HNP - Ngày 16/11, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/11, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5774/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/11, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5782/UBND-KT yêu cầu sở, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7901/QĐ-UBND giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/11, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5820/UBND-KT yêu cầu sở, ngành tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 10807/VP-KT cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 10741/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan đăng ký nhu cầu đào tạo quản trị sản xuất; xây dựng Trung tâm Sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP; xây dựng làng, bản văn hóa du lịch trong Chương trình OCOP.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/11, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5757/UBND-KT đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận để cấp phép thi công xây dựng công trình khai thác tải TBA 110kV nối cấp 220kV Long Biên lộ 472 và 473 trong hành lang bảo vệ đê điều, huyện Gia Lâm.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/11, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5741/UBND-KT cho ý kiến về hỗ trợ diện tích cây trồng bị thiệt hại do ngập úng vụ mùa năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/11, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 5773/UBND-KGVX yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem