HNP - Ngày 20/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4759/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân công công tác đối với công chức nguồn về làm việc tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn  bản số 3523/UBND-TKBT về việc chuẩn bị Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 6818/VP-KT, ban hành ngày 20/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4663/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP ban hành Văn bản số 3536/UBND-TKBT yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3538/UBND-KH&ĐT cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4810/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Vạn Điểm, huyện Thường Tín.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4662/QĐ-UBND cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục đọc sách Hanuri Việt Nam.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/7, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3541/UBND-KT cho ý kiến về kế hoạch thực hiện đề án xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xã hội bền vững của đồng bào dân tộc Dao tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6790/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan xem xét đề xuất điều chỉnh dự án nâng cấp bờ hữu sông Nhuệ kết hợp giao thông huyện Thanh Oai.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem