HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 4672/UBND-KGVX triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 03/7/2017, của HĐND Thành phố và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6485/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6566/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Lập mới, bổ sung, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ, cắm mốc địa giới hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn III.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6369/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu đất đấu giá Phú Lương 2, phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6555/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế viên chức cho Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính trực thuộc Sở Tài chính.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6568/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 thành Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6483/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6607/QĐ-UBND chấp thuận Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng ZET30 là nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại xứ Đồng Từa, xóm Và, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 21/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6587/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách sự cố nứt mái hạ lưu đê tả Đáy phạm vi từ K31+341 đến K31+380, huyện Thanh Oai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6606/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông tương ứng K10+550 đê Vân Cốc, xã Thọ An và K2+800 mái thượng lưu đê Tiên Tân, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem